Zum Inhalt
Kontaktmuligheder
Fortæl os, hvad der optager dig.
0049 621 3905 1000
Ring til vores kundeservice!
Telefontider:
Mo - Fr 08:00 -20:00 und Sa 08:00 -18:00
Vi hjælper dig gerne i vores chat.
Her finder du svar på dine spørgsmål!

FAQ

Laminate
Top 10
Profiles
Skirtings
Laying
Insulation
Various
Laminate
Hvordan rengør og plejer jeg bedst mit LOGOCLIC®-laminatgulv?

Laminat fra LOGOCLIC® er ekstremt let at vedligeholde, glat og robust. Det er svært for snavs at sætte sig fast. Derfor er det tilstrækkeligt at støvsuge eller tørre af med en fugtig klud. Fint støv kan fjernes på ingen tid. Det gør rengøringen af laminatgulvet enkel og ligetil. Ikke desto mindre bør du følge et par grundlæggende regler for at sikre mange års glæde af dit laminatgulv.

 1. Før rengøringen skal gulvet støvsuges eller fejes for at fjerne groft støv og snavs.
 2. I det næste trin moppes laminatgulvet. Her er reglen: Brug så lidt vand som muligt. Eksperter kalder dette fugtig rengøring - kun lige fugtigt, som om gulvet er blevet vådt af en let tåge. Hvis man bruger for meget vand, kan vandet samle sig i fugerne og få gulvbrædderne til at svulme op.
 3. Hvis du vil, kan du tørre gulvet af med en tør klud bagefter - så undgår du striber.
 4. Du kan også tilsætte LOGOCLIC® laminatrens til rengøringsvandet. Det indeholder ekstra plejestoffer, som er med til at bevare laminatgulvets optimale udseende.
Hvad gør jeg, hvis jeg har ridser eller overflademærker i laminatet?

Selvom laminatgulve fra LOGOCLIC® er modstandsdygtige over for slag, ridser og slid, kan der med tiden alligevel komme ridser i laminatgulvet. Men det er ingen grund til at fjerne hele gulvet med det samme! Du kan hurtigt og nemt reparere enkelte ridser - og laminatgulvet vil se ud som nyt igen.

Under lægningen faldt hammeren ned på gulvet, og nu er et stykke af overfladen flosset af. Hvad kan vi gøre uden at udskifte hele gulvet?

Laminatgulve fra LOGOCLIC® er modstandsdygtige over for slag, ridser og slid og er meget robuste. Men det er ikke et mirakelgulv, og derfor kan selv dette gulv få ridser eller buler med tiden. Men laminat er meget nemt at vedligeholde - også når det gælder reparationer.

Top 10
Hvorfor en dampspærre?

Dampspærrefolien forhindrer at der trænger fugt op i laminatgulvet fra undergrunden f.eks. fra et støbt gulv. Der skal kun anvendes dampspærre ved mineralske undergrunde som f.eks. støbte gulve, beton, asfalt, da vanddamp under bestemte klimatiske betingelser kan danne kondensvand i gulvområdet og forårsage bygningsskader.

Kan jeg lægge laminat på gulvvarme?

På grund af den høje materialetæthed er laminat perfekt egnet til lægning på gulvvarme. Varmen trænger godt igennem materialet – hvorfor der opnås der en optimal varmeledeevne. Da gulvvarmerørene er indstøbt i gulvet, er det vigtigt at udføre en fugtighedstest og en opvarmning i overensstemmelse med anvisningerne inden lægning af laminatet. Også ved lægning af laminat på gulvvarme skal der først lægges en PE-folie.

Ved valg af trinlydisolering bør man også vælge et materiale med en høj materialetæthed (som filt eller gummi), hhv. Pro Acoustic. Disse materialer har dog en afgørende ulempe: deres materialestyrke på ca. 3 – 8 mm. Her er den bedste løsning en laminat som Silentos (varmegennemgangsmodstand: 0,103 m2K/W) og dets ekstreme varmeledeevne og kun 0,3 mm materialetykkelse.

Hvor tykt er laminat?

Paneltykkelsen ligger mellem 7 mm og 10 mm. Ved valg af laminat bør personlige behov og de pågældende sortimenters egenskaber nøje afstemmes. Principielt gælder: Profilstabiliteten og udvidelses- og skrumpningsadfæren er bedre ved tykkere materiale.

Konstruktion af et laminatgulv:

 1. Overlay
 2. Mønsterlag
 3. Antistatisk papir
 4. HDF-bæremateriale
 5. Modtræk
 6. Rum- og trinlydisolering
Kan jeg lægge laminat ovenpå PVC?

Ja. Også her gælder der en maksimal ujævnhed på 3 mm pr. løbende meter. I dette tilfælde behøver man ingen dampspærrefolie.

Lægningsvejledningen bør altid læses helt igennem først! Følg disse vejledninger nøje for at opretholde alle garantikrav! Kontroller de enkelte paneler for mangler ved gode lysforhold. Når panelerne først er forarbejdet, bortfalder alle garantikrav. Bemærk at dette laminatgulv ikke er egnet til vådrum, som f. eks. badeværelse.

Vi ønsker at lægge et laminatgulv på et bræddegulv. Hvilket underlag skal vi bruge?

På et bræddegulv må der principielt ikke anvendes PE-folie, da der skal finde en fugtudveksling sted.

Vælg en tykkere underlagsmåtte (XPS Maxima eller ECO Wood) til udligning af ujævnheder.

Kan jeg lægge laminat ovenpå fliser?

Ja. Hvis fliserne ikke har en større højdeforskel end 3 mm pr. løbende meter og der anvendes en dampspærrefolie og trinlydisolering.

Hvor længe holder laminat?

Hvis man går ud fra garantiperioderne på 15, 20 og 30 år kan man regne med en lang levetid.

For 15 år garanti

 • Laminatgulv Family
 • Laminatgulv Silentos

For 20 år garanti

 • Laminatgulv Vinto
 • Laminatgulv Ceramico

For 30 år garanti

 • Laminatgulv Ambienta
 • Vinylflooring elementPro
 • Vinyl Aquaprotect
Hvad skal man være opmærksom på ved læggeretningen?

Principielt er læggeretningen en smagssag. Det anbefales at lægge gulvet på langs af hovedlyskilden og på tværs af gangretningen. Ofte er det ikke muligt at overholde denne anbefaling, da f.eks. døre og vinduer er anbragt på modsatte side. Her må man så gå efter sin egen smag.

Laminat kan også lægges diagonalt eller med tilsvarende overgangsprofiler i forskellige retninger. Består undergrunden af et trægulv, skal laminatpanelerne lægges på tværs af gulvbrædderne.

Vi har lagt gulvvarme i hele huset og kunne ikke bore i det støbte gulv. Hvordan fastgør vi overgangsprofilerne?

Alle profiler kan problemløst limes fast på gulvet med en monteringslim (bemærk bindetid!). Dertil har de fleste profiler klæberiller på undersiden (forstørrelse af klæbefladen). Alternativt kan der også anvendes selvklæbende profiler.

Montering med tape:

 1. Tag beskyttelsesfolien af.
 2. Tryk profilen fast.
I hvilke formater fås laminat? 

Panelernes standardformat er 1285 x 192. Desuden fås der afhængig af sortiment tykkelser fra 6 mm til 14 mm og bredder fra 123 mm til 327 mm. Vinto sortimentet tilbyder yderligere et langbræt på 2000 mm.

Profiles
Overgangen fra et rum til et andet i vores installationssituation er over 15 mm. Hvordan kan en sådan højdeforskel overvindes?

Ofte er gulvniveauet i to rum forskelligt. Denne højdeforskel kan være nogle få millimeter, men nogle gange mere end en centimeter. I så fald har man enten brug for særlige adapterprofiler til at bygge bro mellem de to rum, eller man kan nøjes med hæve-sænke-klodser.

Løfteklodser er en måde at kompensere for niveauforskelle mellem to rum. Som navnet antyder, er disse installationshjælpemidler små klodser, der passer ind i hinanden, normalt lavet af glasfiberforstærket plast.

LOGOCLIC® har også såkaldte Champion-flex-profiler i sit sortiment - de tillader en højdeforskel mellem to gulvbelægninger eller rum på op til 23 mm.

Ifølge laminatproducentens anvisninger skal jeg efterlade en ekspansionsfuge midt i rummet. Hvad er den nemmeste måde at bygge bro over dette "hul" på?

Laminatgulve bevæger sig - det betyder, at laminatet udvider sig med tiden på grund af temperaturen i rummet. Derfor skal man tage højde for såkaldte dilatationsfuger, når man lægger laminatgulve. For at bygge bro over disse samlinger på en visuelt tiltalende måde findes der fodlister, som dækker afstanden til væggen, og profiler, som dækker overgangen til et andet rum eller til en anden gulvbelægning.

Der findes forskellige typer profiler i LOGOCLIC®-sortimentet. Overgangsprofiler er bedst egnet til dilatationsfuger. De fås i forskellige bredder og højder, i forskellige farver og med forskellige monteringsmuligheder. LOGOCLIC® overgangsprofiler kan enten skrues eller limes.

Hvad skal man bruge profiler til?

Der lægges ofte forskellige gulvbelægninger i en lejlighed eller et hus. Og selv om de samme gulvbelægninger bruges i hele huset, er de ikke altid lagt kontinuerligt i alle rum. I begge tilfælde opstår der samlinger. De vil gerne skjules og dækkes til. På den ene side for at give et attraktivt udseende, på den anden side for at undgå snublefarer. Det er præcis det, der er brug for profiler til. De skaber glatte overgange mellem forskellige gulvbelægninger og sikrer perfekte kantafslutninger.

Hvilke typer profiler til gulve findes der?

Der findes følgende typer profiler:

 • Overgangsprofiler: fra gulv til gulv - kræver samme højde
 • Adapterprofiler: fra gulv til gulv - udligning af højdeforskelle mulig
 • Endeprofiler: laminat til tilstødende komponenter (væg, altan osv.)
 • Vinkelprofil: afslutter trapper og trin
Vi har gulvvarme i hele huset og kan ikke bore i gulvbelægningen. Hvordan fastgør vi overgangsprofilerne?

Der er to muligheder for dette:

 • Brug af montagelim: LOGOCLIC®-profiler kan ikke kun fastgøres med skruer, de fleste profiler er også velegnede til klæbemetoden. Hvis det er tilfældet, er der specielle klæberiller på undersiden af profilerne. De tjener til at forstørre klæbefladen. Overgangsprofilerne fastgøres hurtigt og nemt med montagelim (bemærk hærdetiden).
 • Selvklæbende profiler: Nogle af profilerne er også selvklæbende og kræver ingen ekstern klæbning. Fjern klæbefilmen, lige før du sætter profilen fast, og sæt derefter profilen godt fast på dilatationsfugen. Forudsætning for dette: De gulve, der skal forbindes, skal have samme højde.
Jeg vil gerne gøre fliseområdet under min brændeovn afrundet og har brug for en tilsvarende overgangsprofil til det tilstødende laminat.

For at kunne afrunde profiler er der brug for særlige produkter. Det er ligegyldigt, om du vil bygge bro over en afrunding på flisebelægningen foran brændeovnen, en søjle i rummet eller den runde ende af et tæppe: I hvert af disse tilfælde er det nødvendigt med en bukkeprofil eller en bøjelig fodliste. Bukkeprofiler er ofte lavet af aluminium eller messing og kan bøjes i hånden. Ud over aluminiums- eller messingversionen findes der også lister og profiler af termoplastisk materiale.

Hvorfor en ekspansionsfuge til laminat?

Ekspansionsfuger er ofte også kendt som bevægelsesfuger eller dilatationsfuger. De bruges til at kompensere for laminatgulvets eventuelle hævelse eller krympning på større gulvarealer. Belægninger som parket eller laminat kan udvide sig (svulme op) eller trække sig sammen (krympe) ved temperatursvingninger eller ændringer i luftfugtigheden. Disse mulige ændringer kompenseres af en ekspansionsfuge ved dørkarme, rumovergange eller væggen. Ekspansionsfugen er omtrent lige så tyk som materialet - ideelt set omkring 12 millimeter.

Ved særligt store laminatflader - f.eks. fra en længde eller bredde på otte meter - bør der planlægges en ekstra dilatationsfuge midt i rummet for at forhindre, at der dannes krusninger her.

Vil du gerne vide mere? Så tag et kig på lægning af laminat.

Vi ønsker at beklæde en grim trappe med laminat. Findes der særlige endeprofiler til dette?

Ja, det kan man. Selv trapper kan beklædes med laminat, hvis man er lidt dygtig. Da panelerne skal skæres til i den rigtige bredde, forbliver der en kant gennem alle laminatgulvets lag, som på den ene side er uskøn og på den anden side følsom. Hvis du vil dekorere eller skjule denne kant og beskytte den mod ydre påvirkninger, er LOGOCLIC® det rigtige valg for dig!

Sortimentet af profiler omfatter specielle endeprofiler til trapper, såkaldte vinkelprofiler. I tilbehørssektionen finder du en oversigt over de laminatkantprofiler, der tilbydes. Du kan udelukkende købe disse i BAUHAUS' specialcentre. Du er velkommen til at kontakte en salgskonsulent, som med glæde vil besvare dine spørgsmål.

Skirtings
De fodpaneler, der tilbydes, er alt for høje til mig. Jeg vil gerne have en lille, raffineret fodliste.

Ja, det er det. LOGOCLIC® tilbyder mange forskellige lister til en flot finish på dit laminatgulv. Hvis du foretrækker en lille, raffineret fodliste, kan du med fordel bruge en kvartrund, som fås i forskellige udgaver.

Passer indretningen af fodlisterne altid 100% til gulvet?

Produktionsprocesserne for laminatgulve og fodpaneler er forskellige. Laminatgulve fra LOGOCLIC® er opbygget i seks lag, som består af trin- og trinlydsisolering, et stabiliserende lag, HDF-kernemateriale, antistatisk papir, dekorlag og et overlay. Dekorlaget er det papir, der er trykt med den ønskede dekor, og som presses på toppen af kernepladen med melaminharpiks og sammen med overlayet under varme.

Fodpaneler produceres derimod ikke på denne måde. Derfor er det ikke muligt at fremstille fodlister, der er hundrede procent "dekormatchede" til gulvet. LOGOCLIC®-fodlister er dog meget lig indretningen på det valgte gulv.

Hvorfor en ekspansionsfuge til laminat?

Ekspansionsfuger er ofte også kendt som bevægelsesfuger eller dilatationsfuger. De bruges til at kompensere for laminatgulvets eventuelle hævelse eller krympning på større gulvarealer. Belægninger som parket eller laminat kan udvide sig (svulme op) eller trække sig sammen (krympe) ved temperatursvingninger eller ændringer i luftfugtigheden. Disse mulige ændringer kompenseres af en ekspansionsfuge ved dørkarme, rumovergange eller væggen. Ekspansionsfugen er omtrent lige så tyk som materialet - ideelt set omkring 12 millimeter.

Ved særligt store laminatflader - f.eks. fra en længde eller bredde på otte meter - bør der planlægges en ekstra dilatationsfuge midt i rummet for at forhindre, at der dannes krusninger her.

Hvordan kan jeg forbinde fodlisterne ved stødfugen?

Ofte er en væg længere end standardmålet for en fodliste. I dette tilfælde er det nødvendigt at kombinere flere fodlister. Det resulterer i en stødfuge, hvor de to ender af fodlisterne mødes. - Men hvordan undgår jeg, at mellemrummet mellem de to fodlister bliver synligt? Du har forskellige muligheder:

Forbind fodlisterne med en stødfuge: Det punkt, hvor to fodlister mødes, kaldes "stødfugen". Fodlisterne kan skæres med et såkaldt geringssnit, i en vinkel i forhold til hinanden, eller forberedes med to lige ender. Når man forbinder fodlisterne på denne måde, anbefales det at fastgøre en monteringsclips centralt bag samlingen for at kunne montere begge fodlister med kun én clips.

Endekapper i det synlige område: Et alternativ til den variant, der er nævnt ovenfor, er monteringsmetoden med endekapper. I dette tilfælde limes to endekapper simpelthen sammen for at danne en "overgangskappe" - på denne måde undgår du et muligt hul ved samlingen.

Hvordan sætter jeg fodlisterne på plads?

Uanset om du monterer med clips, med integreret støtteliste, ved sømning eller limning: Vores anvisninger hjælper dig med monteringen af LOGOCLIC®-lister. Ikke desto mindre gælder mottoet: God forberedelse er det halve arbejde.

Her kan du finde montagevejledninger til fodlister.

Laying
Kan jeg lægge laminatet gennem døråbningen?

Nej, når man lægger laminat, er det ikke tilrådeligt at "lægge gulvet igennem" mellem to rum og dermed over et dørtrin. Det skyldes, at laminatet hæver og sænker sig forskelligt på grund af forskellige temperaturer og forskellige fugtighedsniveauer i de enkelte rum. Det er derfor tilrådeligt at efterlade en ekspansionsfuge mellem rummene og i området ved døren.

For at skjule og bygge bro over denne ekspansionsfuge findes der profiler af forskellige typer og fodlister til vægfugen.

Kan jeg lægge laminat på gulvvarme?

Ja, det er det. På grund af den høje materialetæthed er laminat ideelt egnet til installation på varmtvandsopvarmningssystemer. Laminat har en optimal varmeledningsevne. Varmen fra gulvvarmen kan let passere gennem materialet og absorberes meget lidt.

Da varmtvandsgulvvarmesystemer lægges i et afretningslag, er det vigtigt først at udføre en fugtighedstest og derefter opvarme i henhold til protokollen, før laminatet lægges.

Kan jeg skære laminat med integreret trinlydsisolering med en laminatskærer?

Ambienta-produktlinjen fra LOGOCLIC® imponerer bl.a. med sin integrerede trinlydsisolering. Men på trods af denne ekstra funktion kan du sagtens bearbejde laminat fra Ambienta-serien med laminatskæreren. Trinlydsisoleringen gør det slet ikke vanskeligt for dig at skære laminatgulvet til.

Det betyder, at Ambienta-laminat også er nemt at montere - ligesom andre produktlinjer fra LOGOCLIC®-brandet. Og der venter dig mange flere fordele med laminatgulve fra LOGOCLIC®.

Kan jeg lægge laminat på trapper?

Er trappen i dit hus eller din lejlighed slidt? Eller har du bare lyst til at gøre lidt DIY igen og give din trappe et nyt look? Laminat kan også lægges på trapper - du kan vælge mellem forskellige dekorer. For at afslutte kanterne visuelt og beskytte dem mod slitage findes der særlige trappeprofiler, som hurtigt og nemt kan fastgøres med skruer eller lim.

Hvad skal man tage højde for i den retning, laminatet lægges?

Retningen, som laminatet lægges i, henviser til de enkelte panelers orientering i forhold til væggene.

 • Langsgående retning betyder opretning parallelt med den lange side af rummet.
 • Tværgående retning er parallelt med rummets korte side.
 • Diagonal beskriver opstillinger, der ikke er retvinklede i forhold til en væg.

Da der er meget arbejde forbundet med at lægge laminat, og du gerne vil have glæde af dit gulv i lang tid, bør du på forhånd overveje, hvordan du vil lægge gulvet.

Skal jeg også holde kantafstanden til de rør, der løber gennem mit laminat ved kanten?

Laminatgulve fra LOGOCLIC® består af omkring 90 procent træbaserede materialer. Det betyder, at gulvet kan svulme op eller krympe med tiden på grund af skiftende temperatur og luftfugtighed - med andre ord, at gulvet udvider sig eller trækker sig sammen. Hvis det udvider sig, kan resultatet være en uskøn krusning i gulvet. For at undgå dette bør du holde en kantafstand fra tilstødende faste genstande såvel som fra væggen.

Som en tommelfingerregel kan man sige, at afstanden skal være omtrent lige så stor som materialets tykkelse. Med laminatgulve fra LOGOCLIC® anbefales en afstand på ca. 12 til 15 mm.

Hvorfor en ekspansionsfuge til laminat?

Ekspansionsfuger er ofte også kendt som bevægelsesfuger eller dilatationsfuger. De bruges til at kompensere for laminatgulvets eventuelle hævelse eller krympning på større gulvarealer. Belægninger som parket eller laminat kan udvide sig (svulme op) eller trække sig sammen (krympe) ved temperatursvingninger eller ændringer i luftfugtigheden. Disse mulige ændringer kompenseres af en ekspansionsfuge ved dørkarme, rumovergange eller væggen. Ekspansionsfugen er omtrent lige så tyk som materialet - ideelt set omkring 12 millimeter.

Ved særligt store laminatflader - f.eks. fra en længde eller bredde på otte meter - bør der planlægges en ekstra dilatationsfuge midt i rummet for at forhindre, at der dannes krusninger her.

Læs mere om laminatets egenskaber.

Vi vil lægge laminatgulv på trægulve. Hvilket underlag skal vi bruge?

Når man skal lægge laminatgulv på gamle trægulve, er der et par ting, man skal være opmærksom på: Som hovedregel bør man ikke bruge polyethylenfolie som mellemlag, da der skal være en udveksling af fugt mellem laminatgulvet og de gamle gulvbrædder.

Du bør også tage højde for eventuelle ujævnheder i undergulvet. De kan udjævnes med en tykkere underlagsmåtte som XPS Maxima eller specielle træfiberplader. Hos LOGOCLIC® finder du forskellige underlag som f.eks. trinlydsisolering, dampspærre eller varmeisolering. Nogle produkter er sande allroundere.

Kan jeg lægge laminat på gulvvarme?

Ja, det er det. På grund af den høje materialetæthed er laminat ideelt egnet til installation på varmtvandsopvarmningssystemer. Laminat har en optimal varmeledningsevne. Varmen fra gulvvarmen kan let passere gennem materialet og absorberes meget lidt.

Da varmtvandsgulvvarmesystemer lægges i et afretningslag, er det vigtigt først at udføre en fugtighedstest og derefter opvarme i henhold til protokollen, før laminatet lægges.

Læs mere om lægning af laminat.

Er der brug for specialværktøj til at lægge laminat?

Nej. Hos LOGOCLIC® finder du laminat, der kan lægges hurtigt og nemt ved hjælp af Clic-systemet. For at få en jævn laminatinstallation er det dog vigtigt at have passende værktøj klar. Det skal du bruge:

 • Tappeblok
 • Trækjern
 • Hammer
 • Sav (ideel: stiksav)
 • Lim
 • Meterstok/båndmål
 • Vinkel
 • Blyant
 • Bor til fodlisterne
 • Aluminiumstape til dampspærren
 • Tæppe/skæreklinge til PE-folie og trinlydsisolering
Hvordan lægger jeg laminat på en skæv væg?

Desværre er det ikke alle rum, der kun har retvinklede hjørner. At lægge laminat på skæve vægge kræver en smule snilde, men med den rette teknik kan selv amatører mestre det. Som regel er der kun én væg i rummet, der skråner, hvilket også kun skaber én spids vinkel. Det er vigtigt at begynde at lægge ved det mindste hjørne (mest spidse vinkel). Ellers vil de sidste paneler være meget svære at placere.

Når væggene er skæve, er der altid to lægningsretninger til rådighed:

Panelerne lægges med enden (den korte side) mod den skæve væg.

Panelerne justeres med siden (den lange side) vendt mod den skæve væg.

Læs mere om lægning af laminat.

Hvordan lukker jeg hullet mellem laminat og dørkarm?

Når man lægger laminatgulve, er dørkarmen ofte en forhindring, der skal overvindes. Men hvad er den bedste måde at gøre det på?

Dørkarme af træ: Skær dørkarmen af sammen med isoleringen i niveau med laminatet. For at måle er det bedst at bruge et stykke af laminatet og save dørkarmen af langs panelet, for eksempel med en dyksav.

Dørkarme af stål: Med ståldørkarme har du ikke mange chancer med en sav. I dette tilfælde skal der skæres en fordybning i laminatpanelet. Når du gør det, skal du regne med en afstand på cirka materialets tykkelse - for LOGOCLIC®-laminatgulve betyder det en afstand på cirka 8 til 15 millimeter.

Eventuelle huller mellem dørkarmen og laminatgulvet kan forsegles med akryl - og dit gulv er beskyttet, og overgangen er ren.

Skal laminatet opbevares på forhånd, før det lægges?

Ja, det er det. Laminat af mærket LOGOCLIC® er fremstillet af op til 90 procent træbaserede materialer. Laminatgulve har derfor de samme typiske materialeegenskaber som ægte træ. Det betyder, at materialet tilpasser sig fugtigheden i omgivelserne. Sørg for at tilpasse laminatgulvet til rummets klima, før det lægges, og opbevar materialet i 48 timer, før det lægges i det rum, hvor det senere skal bruges.

Hvad skal der tages højde for, når der er hul i væggen?

Laminat er et træbaseret materiale, hvis volumen øges under påvirkning af fugt og mindskes i et tørt miljø - dette er kendt som hævelse og krympning. Det er derfor, det er vigtigt at holde afstand til væggen, når man lægger laminatet.

Afstanden bør ideelt set være mellem 12 og 15 mm, hvilket mindst svarer til materialets tykkelse.

Insulation
Hvorfor en dampspærre?

En dampspærre eller dampbremse bruges i byggebranchen til at forhindre vanddamp i at udfælde som kondens i varmeisoleringen eller gulvbelægningen. I laminatgulvsektoren er dampspærren en film, der normalt er lavet af polyethylen (PE-film). Den forhindrer fugt i at trænge gennem undergulvet ind i laminatgulvet.

Vi har valgt et isoleringsunderlag, som allerede er udstyret med en aluminiumsfolie som dampspærre. Skal underlaget lægges med sølvlaget opad eller nedad?

Underlaget lægges med den belagte side opad. Læg underlaget med aluminiumsbelægningen let overlappende, og lim samlingerne med aluminiumstape. Nogle af aluminiumsunderlagene har allerede en integreret klæbeflade.

Hvordan reducerer jeg gangstøjen fra laminatgulve?

Laminatgulve består af individuelle paneler. Det kan give støj, når man går på det. Undergulvet under laminatgulvet spiller også en rolle. For at reducere gangstøjen på gulvbelægningen er der ikke noget alternativ til trinlydsisolering. Men her har du to muligheder:

 • Trinlydsisolering som underlag: Reducer trinlyden ved at lægge et underlag under laminatgulvet. Det minimerer støjen i rummet - det vil dine naboer også være taknemmelige for. Du finder forskellige typer af trinlydsisolering i LOGOCLIC®-sortimentet.
 • Integreret trinlydsisolering: Ambienta-produktlinjen imponerer f.eks. med sin integrerede trinlydsisolering. Det betyder, at der ikke er behov for en ekstra arbejdsgang til trinlydsinstallationen ved lægning af laminat. Takket være den integrerede isolering dæmper laminatet ganglyde optimalt.
Hvad er det bedste isolerende underlag til gulvvarme?

Hvis laminatgulve skal lægges oven på gulvvarme, skal der tages højde for varmeafgivelsen. Hvis gulvbelægningen isolerer for meget, vil varmen fra gulvvarmen ikke blive udnyttet tilstrækkeligt - og dermed vil en masse energi gå tabt.

Følgende referenceværdier bør overholdes, hvis isolerende underlag skal bruges sammen med gulvvarme: Den samlede termiske modstand bør ikke overstige 0,15 m2K/W.

Hvornår har jeg brug for en dampspærrefilm?

En dampspærre er en PE-film, som beskytter laminatet mod fugt. Fordi denne film forhindrer fugt i at stige op i laminatgulvet. Hvis der trænger fugt ind i laminatgulvet, vil det føre til, at gulvbelægningen svulmer op og krøller. Du finder forskellige typer dampspærrefilm i LOGOCLIC®-sortimentet.

Tag et kig på laminatisoleringen.

Hvilke etager er særligt lydløse?

Laminatet Silentos har en integreret trinlydsisolering. Til laminatgulvet Family skal du lægge en isolerende tæppepude. Det er også ret nemt takket være de integrerede klæbestrimler.

Various
Hvor længe holder laminat?

Gulvbelægningens levetid er et vigtigt kriterium, når man træffer en købsbeslutning. Laminat fra LOGOCLIC® er af meget høj kvalitet og derfor også meget holdbart. Det kan også ses på LOGOCLIC®-garantien, som varer i op til 30 år. Vil du vide mere om laminatets egenskaber?

Er der nogen skadelige stoffer i laminatet?

De miljøvenlige laminatgulve fra LOGOCLIC® er fremstillet af mere end 90 procent træ fra hjemlige skove. Laminatpanelerne er fremstillet med lave emissioner, uden pesticider og uden skadelige tungmetaller eller andre forurenende stoffer. Alle LOGOCLIC®-gulve er TÜV-certificerede og klassificeret som ekstremt lave i skadelige stoffer.

Laminatgulves negative omdømme fra fortiden bærer stadig fordommen om, at laminat er sundhedsskadeligt. Men det har ikke været tilfældet i lang tid: Laminat udgør ingen sundhedsrisiko overhovedet, hverken for voksne eller for børn.

Hvad betyder slidklasse?

Slidklassen definerer et laminatgulvs modstandsdygtighed i overensstemmelse med den europæiske standard DIN EN 13329:2006. Den er markeret som AC1, AC2, AC3, AC4, AC5...

Laminatgulve fra LOGOCLIC® er både robuste og modstandsdygtige over for slid, slag og ridser. Af denne grund starter slidklasserne for LOGOCLIC® først ved AC3.

Hvordan bestemmes slidklassen?

En testeksemplar fastspændes på en testopspænding, og hjul dækket med smergelpapir, de såkaldte friktionshjul, placeres på testeksemplaret. Derefter udføres 100 omdrejninger med disse hjul. Derefter undersøges testeksemplaret for slid. Denne proces fortsættes, indtil sliddet er tydeligt synligt. Dette er det første slidpunkt, som angives som IP-værdien - dvs. det punkt, hvor et tydeligt genkendeligt slid af dekoren er tydeligt for første gang.

 • AC3: IP-værdi ≥ 2.000 omdrejninger
 •  
 • AC4: IP-værdi ≥ 4.000 omdrejninger
 •  
 • AC5: IP-værdi ≥ 6.000 omdrejninger
Kan laminat blive ridset af kæledyr?

Laminatgulve fra LOGOCLIC® har mange fremragende egenskaber. Laminat er nemt at vedligeholde, lysægte, antistatisk, allergivenligt og frem for alt modstandsdygtigt over for slag, ridser og slid. For kæledyrsejere betyder det: Laminatgulve er robuste og kan ikke blive ridset af kæledyr ved normal brug. Vær opmærksom på laminatgulvets brugsklasser - de angiver gulvets modstandsdygtighed.

Er laminatets overflade lysægte?

Ja, det er det. Laminatgulve fra LOGOCLIC® har mange fordelagtige egenskaber, der gør det til en ideel gulvbelægning til enhver bolig- eller arbejdssituation. Ud over egenskaber som robusthed, slid- og ridsefasthed eller antistatiske egenskaber er LOGOCLIC®-laminat også absolut lysægte. Det betyder, at der ikke kan forventes misfarvning af laminatgulvet, når det udsættes for sollys.

Hvor forureningspåvirket er laminat?

LOGOCLIC®-laminat er ikke forurenende - det bekræftes af udmærkelser som Den Blå Engel eller TÜV. I processen testes laminatet for dets kvalitetsegenskaber, forurenende stoffer og andre faktorer. Laminat fra LOGOCLIC® er heller ikke en belastning for miljøet, da gulvbelægningen består af omkring 90 procent træbaserede materialer og kan bortskaffes med almindeligt restaffald.

Hvor højt er træindholdet i laminatgulve?

Laminatgulve fra LOGOCLIC® består af omkring 90 procent træbaseret materiale fra hjemlige skove. Høj kvalitet er kendetegnende for laminat fra LOGOCLIC®. Det er også tydeligt i udviklingen og produktionen af vores miljøvenlige laminatgulve - her er naturen et godt eksempel. Produktionen er lavemissions, uden pesticider og uden skadelige tungmetaller. Det gør også bortskaffelsen af LOGOCLIC®-laminat uproblematisk: Det kan bortskaffes med almindeligt restaffald.

Kan jeg forsegle laminat yderligere?

Når der er lagt laminatgulv, opstår spørgsmålet ofte, om gulvet også skal forsegles bagefter. Vi kan berolige dig: Det er muligt. Laminatgulve fra LOGOCLIC® består af mere end 90 procent træbaseret materiale og er derfor modtagelige over for fugt. Selvom det imprægnerede overlay beskytter gulvet mod indtrængende fugt, kan der stadig absorberes fugt fra gulvet via fugerne. Det kan resultere i hævelser. Du kan afhjælpe dette problem med LOGOCLIC® fugemasse.

Hvad lægger jeg under gulve med trinlydsintegrerede gulve?

Hos LOGOCLIC® finder du laminater med integreret trin- og trinlydsisolering. Den er integreret som det nederste lag i laminatets opbygning og reducerer trinlyden med 50 procent og slaglyden med 30 procent. Nu melder spørgsmålet sig: Hvis trinlydsisoleringen allerede er integreret, hvad skal der så lægges under laminatet? Yderligere trinlydsisolering er ikke nødvendig. Der bør dog altid lægges en dampspærre.

Larmer laminat mere end andre gulvbelægninger?

En fordom, der stadig eksisterer, er, at laminat larmer mere end parket eller andre gulvbelægninger. Vi kan dog afvise denne fordom: Laminatgulve fra LOGOCLIC® er stort set ikke mere støjende end sammenlignelige gulvbelægninger. For yderligere at reducere trin- og støjen kan der anvendes ekstra isolerende underlag til laminat under lægningen. I LOGOCLIC®-sortimentet finder du trinlydsisolering i form af korkmåtter eller filtplader, der blot lægges under laminatgulvet. Denne ekstra isolering giver dig mulighed for at reducere trinlyd.

Læs mere om laminatets egenskaber.

Hvad er clic-laminat?

Nu om dage er det en leg at lægge laminat. Årsagen er det enkle clic-system. Fer og not forbinder de enkelte paneler. Før i tiden blev gulvbrædderne møjsommeligt limet sammen. Men nu "klikkes" panelerne bare ind i hinanden, og så er de forbundet.

Clic-laminat er et limfrit forbindelsessystem. Det giver følgende fordele:

 • Clic-laminat sparer tid - fordi det er hurtigt og nemt at lægge.
 • Clic-laminat skal ikke limes, det holdes på plads med et "klik" af fer og not.
 • Lige så let det er at lægge gulvet, lige så let er det at fjerne det. Du kan nemt tage gulvet med dig, når du flytter ind i dit nye hjem.
 • Fordi det er så nemt at lægge selv, sparer clic-laminat dig også penge - fordi du selv kan lægge laminatgulvet og ikke behøver en håndværker til at gøre det for dig.
 • Hvis et laminatpanel i kanten af rummet bliver beskadiget, kan laminatgulvet nemt repareres. Udskift hurtigt og nemt det beskadigede panel med et nyt.
 • Fer- og notforbindelsen forhindrer, at der dannes huller, når laminatet klikker.

Læs mere om lægning af laminat.

Hvilke områder er laminatgulve velegnede til?

LOGOCLIC® laminatgulvsortimentet har den rigtige gulvbelægning til ethvert behov. Uanset om det er en gang, stue, kælder, kontor eller showroom: Vælg den rigtige brugsklasse, beslut dig for en passende indretning, og du kan købe det laminatgulv, du ønsker, i dit lokale BAUHAUS fagcenter.

Hvad betyder gulvbrættets udseende, tre-stribe og to-stribe?

Laminatgulve fås i forskellige dekorer og udgaver. Du kan vælge mellem mørk eller lys laminat, laminat i flise- og stenlook eller laminat i gulvbræddelook. Afhængigt af dit valg kan du skabe en anderledes stemning i rummet. Stribedesign er også meget populært til laminatgulve.

Kan jeg køre min kontorstol på et laminatgulv?

Uanset om det er til et privat kontor derhjemme eller til kontoret på arbejdspladsen: Laminat er velegnet til både privat og kommerciel brug. Med henblik på mulige slidskader opstår spørgsmålet, om du bør bruge en kontorstol på laminat. Den gode nyhed er, at alle LOGOCLIC®-laminatgulve er klassificeret i slidklasse AC3, AC4 eller endda AC5! Det betyder, at disse gulvbelægninger er særligt slidstærke og modstandsdygtige over for slitage. Alligevel kan du træffe foranstaltninger for at forhindre slid fra stolehjul på laminatgulvet. Her er to måder at forhindre for tidlig slitage på og tips til brug af stole på laminat på kontoret.