Zum Inhalt
Kontaktmuligheder
Fortæl os, hvad der optager dig.
0049 621 3905 1000
Ring til vores kundeservice!
Telefontider:
Mo - Fr 08:00 -20:00 und Sa 08:00 -18:00
Vi hjælper dig gerne i vores chat.
Her finder du svar på dine spørgsmål!

LÆGNINGSVEJLEDNINGER

Husk altid inden laminatet lægges! Lægningsvejledningen bør altid læses helt igennem først! Følg disse vejledninger nøje for at opretholde alle garantikrav! Kontroller de enkelte paneler for mangler ved gode lysforhold. Når panelerne først er forarbejdet, bortfalder alle garantikrav. Bemærk at dette laminatgulv ikke er egnet til vådrum, som f. eks. badeværelse

Til monteringen skal du bruge

Trinlydsdæmpning, PE-folie, afstandskiler, slagklods, monteringshjælp, trækjern, sav, hammer (min. 300 g), blyant, tommestok Ved behov: Clickguard™, trælim D3, fugetætningsmasse

Laminatlægning med Clic-system

  • A Hurtig lægning uden lim.
  • B Lægning med Clickguard™. Clickguard™ langtidsbeskytter gulvet mod fugtpåvirkninger oppefra. Gulvet kan tages op og lægges igen.
  • C Lægning med lim beskytter desuden vedvarende mod fugt, men arbejdet er mere omfattende og gulvet kan ikke længere fjernes og genbruges.

Trin 1

Inden lægning på mineralsk undergulv skal er altid lægges en egnet dampspærre (PE-folie) som beskyttelse mod fugt. Folien skal lægges et stykke op ad væggen, så der dannes et kar. Banerne skal overlappe 20 cm og fikseres med tape. På træunderlag må der ikke lægges PE-folie.

Trin 2

Anvend en PE-skumfolie eller et andet egnet underlag til trinlyddæmpning. Læg banerne i samme retning som panelerne.

Trin 3

Når væggene ikke er lige overføres væggenes profil til den første panelrække og panelerne saves til. Mål også rummets dybde inden lægningen. Hvis den sidste panelrække er mindre en 5cm bredde, skal den resterende bredde fordeles jævnt til den første og sidste panelrække, sålees at begge rækker kan skæres til med samme panelbredde. Hold under alle omstændigheder en kantafstand på 12-15 mm mod væggen, varmerør, søjler, dørstop. etc. Afstanden fikseres med afstandskiler. Ved gulvarealer på mere end 8m længde eller bredde eller ved stærkt vinklede rum kræves dilatationsfuger på min 2 cm bredde. Husk dette også ved lægning gulve i flere rum uden overgang Her skal fladerne afbrydes ved dørkarmen Dilatationsfuger afdækkes bedst med de tilsvarene profiler. Anbefaling: Læg panelerne langs med lysindfaldet.

 

Trin 4

Start lægningen i rummets venstre hjørne.. Læg det første panel med fjersiden mod væggen og lås kantafstanden med afstandskilerne. Læg de næste paneler i en givne rækkefølge. (se billedet)

Trin 5

Begynd den anden række med et halvt panel eller resten fra den 1. række . Sæt fjeret på langssiden af panelet skråt med 30° vinkel ind i den nederste notkant på de allerede lagte paneler og drej med let tryk ind i noten. Når panelerne ligger plant lukkes tværfugerne mellem panelerne med hammer og slagklods. Konstruktionen med overgangstilpasning gør det meget let. Panelerne klikker på plads uden problemer.

Trin 6

Råd: Sæt altid monteringshjælpen (panelafsnit med fjerprofil på langs) ind i langsiden på højden af de to endefuger. Dette forhindrer skader ve låsning af panelerne. Hvis panelerne skal limes/forsegles, påføres tilstrækkeligt med trælim af type 3 eller Clickguard ™ på en øverste fjerkant. Overskyene lim kan efter ca. 10 minutter i halvtør tilstand fjernes med en plastspartel. Resterne bør fjernes helt med limfjerner, en ikke ridsene pad eller rent, varmt vand. Ved brug af Clickguard ™ følges brugsanvisningen.

Trin 7

Skær det sidste panel i rækken me 180° for at skære det til, læg det an med mønstersiden opad ved siden af en allerede lagte række (notkant mod notkant) og vægsiden. Hold en passende afstand til kanten på endesiden. Marker panelets længde og sav det til. For at forhindre at kanterne knækker skal mønstersiden vendes nedad, hvis er saves med stik-eller rundsave. Ellers saves fra panelets overside.

Trin 8

Indpas det sidste panel med trækjernet. Fra en tredje række fortløbene lægning som vist på billede. Hver nye række startes med reststykket (min 20cm længe) fra en forudgående række. Tværfugerne fra en række til en næste bør være være mindst 40 cm forskudt i længden.

Trin 9

Den sidste panelrække skal passes forsigtigt ind. Endefugerne i den sidste række samles ved smal panelbredde med slagklodsens smalside. Fjern afstandskilerne efter lægningen.

Trin 10

Til varmerør skal der bores huller, der er 3 cm større end rørets diameter. Sav et v-formet "passtykke", kom lim på, pas det ind og fikser med en kile til limen er hærdet. Skjul derefter usparingerne med radiatorrosetter. Dørrammer af træ afkortes således at et panel inkl. trinlydisoleringer passer ind under, så laminatgulvet kan udvide sig uhindret ved svingninger i rumklimaet.

Trin 11

For en perfekt afslutning fastgøres fodlistebøjlerne 9i en afstand på 40-50cm i væggen og de tilskårne fodlister klikkes på.